الاعلان محذوف او قديم.

اودي Rs3 موديل 2018 ماشي 66