sheep 0parrot 1birds 2cat 3chicken 4goat 5camel 6horse 7dog 8
تيوس هجين بورقت
معزا للبيع
معزاء بعيالها منوة القاني
ماعز مولده
عنز عارضيه حليب صنف
تيس جذع للبيع
تيوس للبيع
تيوس
تيس للبيع
نعجه نجديه للبيع والد
تيس جذع حد التقفيل
تيس فحل البيع شرط يقرع
عنز مضرع لها 3شهور ونظيف من المراح
تيس فحل عارضي صنف
تيوس وحفار للبيع
تيوس وجفار للبيع
عنز وتيس
معزا العدد 13 فيهن وحده مضرع باقيه معاه15
معزا العدد 13 فيهن وحده مضرع باقيه معاه15
تيوس وجفار