sheep 0parrot 1birds 2cat 3chicken 4goat 5camel 6horse 7dog 8
قعود
للبيع ركبي مادوب
ناقتين لقحات للبيع
بكره مهجنه امها بنت مشهور وابوها ولد الذيب
قعدان للبيع
نخالة
للبيع
قعود للبيع
قعود سوداني عنافي سبوق
خلفه
ذلول طيبه
جمل طابع
ناقه خلفه مهجنه
قعدان للبيع طيبه
قعود ابوه زيد سبوق امه سبوق مخذه جويز
تيوس وجفار في محافظة املج
بكره بنت خوف الموقع املج
ناقة معشر