sheep 0parrot 1birds 2cat 3chicken 4goat 5camel 6horse 7dog 8
بعير للبيع
ناقه خلفه للبيع
للبيع
للبيع قعود العمر شهر
خلفه وضحاء بكر حفرالباطن
خلفه بكر كفووو
ملحه  عفرا معاهم بكرتين
للبيع حاشي حوار
الباتلية الحمراء الكفو
البعير تمامي ولد بعير عمير القحطاني وامه من ابل عمير
تم البيع قعود لباني تحت امه مغلق
قعدان للبيع
حشو للبيع
للبيع بكره شقحا تماميه طيبه حقه
خلفات وضح كفو فوق البداوه تحتهن قعدان باتليات ع الشروط
شعير للبيع الموقع الصمان
خلفه حمراء منيحه ام ثالث والد لها 4ايام معها قعود
ناقه للبيع صفرا بدون عشار
للبيع خفوت ميد ولده قبل اسبوع
قعود اصفر