sheep 0parrot 1birds 2cat 3chicken 4goat 5camel 6horse 7dog 8
معزا حليب للبيع
عنز رباع تحتها 3
تيوس عرضيات ذبايح
تيوس للبيع
ثنتين حسيل للبيع
تيوس دهم و عناق محايليه
عنق ذبح فل شحم
غنم معزاء دهم اصيله مراح واحد غرب بارق
صلوا على النبي الكرم اعلان   عدد 48 عنقان مراح واحد  ل
55 دهم صنف دفيع مقاريب ومولده شي فاخر
رخال للبيع
معزاء دهم
23 من العرس للبيع
تيس فحل أوشح للبيع
تيوس ذبائح للبيع
فحل ادهم فاخر
لببيع 26 معزا حص دهم مراح دفيع شرط مع فحل
تيوس وعنقان على الشرررط
عناق ثنيه