sheep 0parrot 1birds 2cat 3chicken 4goat 5camel 6horse 7dog 8
للبيع خلفه
قعدان
نياق مجاهيم كفو القحات
قعود اوضح
قعدان
قعدان للبيع البجاديه
قعود اشقح الي يوقف عليه السوم يربح
بكرة رمانيه مفروده كفو
بكار للبيع
قعدان للبيع
خلفه وضحى تحتها بكره طيبه
فحل اوظح كفو توه شاق نابه
لقحه وضحا كفو
ناقه مجهم شاق
قعود فل الفل
النياق للبيع
قعود طيب للمناسبات والزواجات
بكره حقه تلقي شقحاء باتليه للبيع